KROUŽKY 

Cílem našich pravidelných kroužků a kurzů je přiblížit dětem různé aktivity, ale také materiály a způsoby hry. Náplň našich kroužků jsou speciálně navržena a přizpůsobena dětem ve věku 1 - 18 let. Aktivity jsou skupinové, snažíme se však přizpůsobit individuálním potřebám dětí.

Nabídka kroužků 2024/2025

Pokud není uvedeno jinak, první pololetí září 2024 - leden 2025 obsahuje 14 lekcí (lekce se nekonají v době státních svátků a prázdnin). Časy lekcí jsou orientační a mohou se ještě změnit či přizpůsobit rozvrhu školy.

Pondělí

HRAVÁ ANGLIČTINA

pro děti 1. - 5. třída (rozdělení do skupin dle tříd a dovedností)

13:00 - 13:50 a 14:00 - 14:50

Lektorka: Andrea F.

S naší angličtinou si děti nenásilnou formou rozšíří slovní zásobu a procvičí látku, kterou se učily ve škole. Děti se "učí" ve skupinkách.

Lekce trvá 50 minut.

2 100 Kč (150 Kč/lekce)

CHYTRÉ HRANÍ

pro děti 3 - 6 let

15:30 - 16:30

Lektorka: Natálie T.

Kroužek zaměřený na rozvoj myšlení, paměti, rychlejšího úsudku, větší kreativity a vyšší soustředěnosti.

Lekce trvá 50 minut.

2 100 Kč (150 Kč/lekce)


Úterý

HRÁTKY S BATOLÁTKY

pro děti 1 - 2 roky

9:00 - 9:45

Lektorka: Petra K.

Zábavné aktivity na podporu motorického rozvoje, koordinace a sociálních dovednostÍ malých dětí prostřednictvím her a cvičení.

Lekce trvá 45 minut.

1 680 Kč (120 Kč/lekce)

HRAVÁ ANGLIČTINA

pro děti 1. - 5. třída

14:00 - 14:50

Lektorka: Andrea F.

S naší angličtinou si děti nenásilnou formou rozšíří slovní zásobu a procvičí látku, kterou se učily ve škole. Děti se "učí" ve skupinkách.

Lekce trvá 50 minut.

2 100 Kč (150 Kč/lekce)


Středa

SENZORICKÉ HRY

pro děti 1 - 3 roky

10:00 - 10:50

Lektorka: Petra K.

Dobrodružství plné barev, rozsypaného písku, ulepené od modelíny a ponořené do duhové pěny.

Lekce trvá 50 minut.

2 100 Kč (150 Kč/lekce)

ČEŠTINA HROU S PRVKY LOGOPEDIE

pro děti 1. - 3. třída

16:00 - 16:50

Lektorka: Tereza B.

Kroužek je určen nejen dětem, které mají problémy s výslovností či méně mluví, ale také pro ty, které chtějí těmto vadám předejít.

Lekce trvá 50 minut.

2 100 Kč (150 Kč/lekce)

DRAMATICKÝ KROUŽEK

pro děti 6 - 15 let

17:00 - 18:30

Lektorka: Tereza B.

Všestranný rozvoj dovedností - divadelní tvorba, mluvený projev, spolupráce ve skupině, hudebnost, rytmika a pohyb.

Lekce trvá 90 minut.

2 520 Kč (180 Kč/lekce)


Čtvrtek

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

pro děti 1,5 - 4 roky

16:30 - 17.30

Lektorka: Petra K.

Používáme celou řadu drobných i velkých pomůcek, balanční podložky, velké a malé míče, aby bylo cvičení veselé, zábavné i barevné.

Lekce trvá 60 minut a probíhá v MŠ Kostelec nad Č.l.

2 240 Kč (150 Kč/lekce)

FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK

pro děti 10 - 15 let

17:00 - 18:00

Lektor: Martin Č.

Kroužek pro mladé nadšence, kteří chtějí objevovat svět fotografie, učit se základním technikám a rozvíjet své dovednosti v oblasti focení např. s mobilním telefonem.

Lekce trvá 60 minut.

2 520 Kč (180 Kč/lekce)


Pátek

VÝTVARNÝ KROUŽEK

pro děti 1. - 6. třída

13:00 - 14:00

Lektorka: Tereza C.

Zkoušíme různé výtvarné techniky a pracujeme se zajímavými materiály. Podporujeme v dětech zájem o kreativní činnosti.

Lekce trvá 60 minut.

2 520 Kč (180 Kč/lekce)


Dle domluvy

ZPÍVÁNKY

pro děti 2 - 4 roky

Lektorka: Petra K.

Hudební kroužek, který děti hravou formou seznámí se zpíváním, tancem a rytmem hudebních nástrojů.

Lekce trvá 45 minut.

1 680 Kč (120 Kč/lekce)

KLUB SENIORŮ

pro všechny, kdo se cítí býti seniory

Lektorka: Tereza C.

Povídání, výlety, přednášky, cvičení paměti, promítání filmů/dokumentů, staré fotografie...

Délka setkání je individuální dle programu.

Zdarma