Doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na kalendářní rok 2022