Adventní koncert 2021

Komorní ženský sbor Carmina Bohemica. Vstupné je dobrovolné.

Během třinácti let své existence sbor spolupracoval s mnoha významnými umělci (Jana Boušková, Roman Janál, Ivan Kusnjer, Stanislav Zindulka, Musica Rustica, Roman Patočka, Kateřina Kalvachová, Karel Růžička, Jiří Pavlica, Jaroslav Šíp, Jaroslav Krček, Aleš Briscein, Miriam Němcová a.j.), pravidelně spolupracoval se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK v koncertním cyklu Hudba na dotek (2011-13), natočil CD Vánoční Carmina s Michiyo Keiko j.h. a byl hostem Adventních koncertů ČT. Významným počinem v tvorbě sboru jsou již pravidelné barokní projekty s orchestrem Concerto Aventino pod vedením Jakuba Kydlíčka, úspěšné provedení Orffovy Carminy Burany, Pavlicovy Missy brevis, jazzové mše Celebration Jazz Mass Karla Růžičky, premiérové provedení úprav vánočních koled Marie Sommerové, spolupráce s Brass Bandem ÚH AČR, s Hradišťanem Jury Pavlici a Musicou Bohemicou.